Hotel Safi Royal Luxury Valle
Monterrey
Teléfono 81-8100-7000