Hotel Sheraton Chihuahua Soberano, Chihuahua
Teléfono 614-429-2929